Pages

Tuesday, 25 October 2011

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

     Penggunaan teknologi dalam pendidikan mencakupi cara penyampaian maklumat kepada murid. Teknologi Pendidikan ialah satu kemahiran dalam pendidikan yang melibatkan perkakasan, perisian dan kaedah penyampaian. Ketiga-tiga komponen ini perlu dilaksanakan secara sistematik untuk mencapai keberkesanan penyampaian pengajaran. Hal ini juga memerlukan seseorang itu mempunyai pengetahuan dan kemahiran bagi memastikan panyampaian mesej mereka berkesan.
     Teknologi pengajaran ialah sub komponen teknologi pendidikan dan merupakan satu gabungan harmonis dan sistematik antara perkakasan, perisian, seni penggunaan dan pengendalian untuk mencapai pengajaran yang berkesan dan bermakna. Secara jelasnya, teknologi pengajaran menekankan kepada keperluan dan proses pengajaran yang berkesan.
    
     Kemantapan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat bergantung kepada keupayaan dan kebolehan yang ada pada guru-guru dan pelajar-pelajar yang terlibat. Justeru itu, satu kajian perlu dijalankan bagi mengetahui tahap penerimaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam kalangan guru-guru. Faktor-faktor yang dilihat dalam kajian ini adalah faktor pengetahuan, sikap, personaliti, sifat-sifat inovasi, sokongan organisasi dan faktor-faktor demografi seperti jantina, umur dan mata pelajaran major yang diajar. Kajian ini menggunakan Teori Resapan Inovasi sebagai kerangka teori penyelidikan.

Mengajar murid menggunakan komputer


Berlajar menjadi lebih seronok daripada menbaca buku.

No comments:

Post a Comment